RFD Split

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

10.09.2015. - najava seminari - Novi zakon o računovodstvu i porezne novosti

E-mail Print
There are no translations available.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar (www.rif.hr)

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I POREZNE AKTUALNOSTI

Hotel Atrium, Domovinskog rata 49a, Split,  10. rujna 2015. s početkom u 9,30 sati

Program seminara: 

1. Novi Zakon o računovodstvu
-    Nova klasifikacija poduzetnika – mikro, mali, srednji i veliki 
-    Grupe poduzetnika 
-    Obveza licenciranja „računovodstvenih servisa“ 
-    Propisan kontni plan 
-    Izmijenjen sadržaj knjigovodstvenih isprava – izuzeće od obveze potpisivanja računa
-    Nova pravila pri vođenju poslovnih knjiga 
-    Skraćeni rokovi za javnu objavu financijskih izvještaja 
-    Konsolidacija financijskih izvještaja 
-    Obveza revizije propisana Zakonom  o računovodstvu 
-    Nadzor

2. Novosti u izmijenjenim HSFI-ima
-    Razlozi izmjena HSFI-a
-    Najznačajnije izmjene HSFI-a
-    Obveznici i početak primjene

3. Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
-    Obvezujuća mišljenja o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija
-    Ispravak prijave na poziv poreznog tijela
-    Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima (Statističko izvješće - Obrazac OPZ-STAT-1)
-    Porezna nagodba za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora

4. Aktualnosti vezane za obračun PDV-a
-    Ispravak PDV-K kod pogrešnog obračuna prijenosa porezne obveze u 2014. godini
-    Obveze trgovaca vezano za ukidanje povratne naknade za ambalažu za mlijeko
-    Specifičnosti obračuna PDV-a i korištenja pretporeza kod predujmova
-    Tuzemne nabave od ino dobavljača koji ima hrvatski PDV ID i prijenos porezne obveze na kupca
-    Stjecanje proizvoda iz druge države članice i obveza obračuna posebnog poreza
-    Stjecanje rabljenih automobila iz druge države članice – kada ne treba obračunavati PDV na stjecanje
-    Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina kod isporuka diplomatima i međunarodnim organizacijama
-    Porezni status „malog poreznog obveznika“ 
-    Računi kao vjerodostojne isprave za odbitak pretporeza
-    Troškovi ovrhe i obračun PDV-a
-    Ostale aktualnosti

5. Aktualnosti u financijskom poslovanju i obveznim odnosima
-    Rokovi ispunjenja novčanih obveza 
-    Nova stopa zateznih kamata i obračun zateznih kamata 
-    Usklađivanje stanja potraživanja i obveza 
-    Redoslijed zatvaranja potraživanja i obveza

Predavači: savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i suradnici iz Ministarstva financija
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn svaki sljedeći 400,00 kn (uključuje literaturu, osvježavajući napitak, radni pribor i PDV)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496;  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PRIJAVNICA