(2011.10.06) Tribina -''ULOGA RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA U UPRAVLJANJU KVALITETOM'' - predavač: mr.oec. Andrijana Rogošić

Ispis

Tribina na temu ''ULOGA RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA U UPRAVLJANJU KVALITETOM''  

održana je u okviru  "Računovodstvenog četvrtka" od 06.10.2011. godine.

Predavanje je održala mr. oec. ANDRIJANA ROGOŠIĆ  s Ekonomskog fakulteta u Splitu

Prilozi:

Powerpoint prezentacija ''ULOGA RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA U UPRAVLJANJU KVALITETOM''