Tijela Udruge

Ispis
Skupština kao najviše tijelo u kojem sudjeluju svi članovi Udruge

Predsjednik Udruge, od 10. rujna 2015. predsjednica Udruge je prof.dr.sc. Branka Ramljak

Izvršni odbor, od 10. rujna 2015. sačinjavaju ga sljedeći članovi:
 1. Prof. dr.sc. Branka Ramljak, predsjednica
 2. Ivan Zelić, potpredsjednik
 3. Nadica šalov, tajnica
 4. Prof.dr.sc. Ivica Pervan, član
 5. Vladimir Vukušić, član
 6. Snježana Galić, članica
 7. Nives Vrgoč, članica
 8. Hrvoje Budimir, član
 9. Klaudija Dimić, članica
Nadzorni odbor, od 10. rujna 2015. sačinjavaju ga sljedeći članovi:
 1. Marina Kurtović, predsjednica
 2. Maja Parčina, članica
 3. Frane Hrepić, član
Stegovni sud, od 10. rujna 2015. sačinjavaju ga sljedeći članovi:
 1. Izv. prof. dr. sc. Željana Aljinović Barać, predsjednica
 2. Doc. dr. sc. Marijana Bartulović, članica
 3. Branko Kandžija, član